Vì Tình Thương Chúng Tôi Hát

   Mar 31

Hinh Anh

Foto’s

Thăm viếng trại phung-cùi Thanh Hóa tháng 9-2012

Thăm viếng và tặng quà Tết 2012 cho trại phung cùi Thanh-Hóa

Thăm viếng Trại Phung Bắc Ninh & Trại Cai nghiện Thái Bình tháng 2-2013

Chuyến Truyền giáo tại Nước Cộng Hòa Séc 25-3-2013 dến 1-4-2013

Chuyến Thăm viếng và Truyền Giáo Tại Trại Phong-cui Thái Bình 12-2013

Hình ảnh những người mù & tàn tật room sẽ đến gặp và giúp đỡ, làm chứng sau khi chương trình Hát Bảo trợ chấm dứt, sẽ update thêm nhiều người nữa. Post ngày 31-3-2014

 

 

 

One Comment

  1. Je fiոirai de lire ça ɑprès

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>