Hinh Anh

Foto’s

Thăm viếng trại phung-cùi Thanh Hóa tháng 9-2012

Thăm viếng và tặng quà Tết 2012 cho trại phung cùi Thanh-Hóa

Thăm viếng Trại Phung Bắc Ninh & Trại Cai nghiện Thái Bình tháng 2-2013

Chuyến Truyền giáo tại Nước Cộng Hòa Séc 25-3-2013 dến 1-4-2013

Chuyến Thăm viếng và Truyền Giáo Tại Trại Phong-cui Thái Bình 12-2013

Hình ảnh những người mù & tàn tật room sẽ đến gặp và giúp đỡ, làm chứng sau khi chương trình Hát Bảo trợ chấm dứt, sẽ update thêm nhiều người nữa. Post ngày 31-3-2014

Xin mời anh chị vào link bên dưới để thấy những hình ảnh chuyến truyền giáo và thăm viếng của Room  vừa qua, Thánh 5_2014 do Mục sư Doulos Phụ trách.

 

 

 

One thought on “Hinh Anh”

Comments are closed.