Vì Tình Thương Chúng Tôi Hát

Archive for the 'Nhac Karafun' Category


   Apr 23

Tạ Ơn Bàn Tay Tạo Hóa_TKG_Nhã ca 2014

DL_Tạ Ơn Bàn Tay Tạo Hóa_TKG_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Apr 23

A-Đam,con ở đâu!_TKG_Nhã ca 2014

DL_A-Đam,con ở đâu!_TKG_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Apr 19

Nếu Không Có Chúa_Emma_Nhã ca 2014

DL_Nếu Không Có Chúa_Emma_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Apr 08

Thương Chúa Tôi_Nhã Ca (Sound Dream)

DL_Thương Chúa Tôi_Nhã Ca (Sound Dream)

Read the rest of this entry »

   Apr 08

Đáp Lời Yêu Thương_Nhã ca (Hip) 2014

DL_Đáp Lời Yêu Thương_Nhã ca (Hip) 2014

Read the rest of this entry »

   Apr 05

Chúa Tìm Tôi_Thi-Thiên_Nhã ca 2014

DL_Chúa Tìm Tôi_Thi-Thiên_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Apr 05

Trước Lúc Chiều Tàn_Thi-Thiên_Nhã ca 2014

DL_Trước Lúc Chiều Tàn_Thi-Thiên_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Apr 02

Cảm Tạ Ngợi Khen Cha_NTN

DL_Cảm Tạ Ngợi Khen Cha_NTN

Read the rest of this entry »

   Apr 02

Uớc Mong Chúa đến_NTN

DL_Uớc Mong Chúa đến_NTN

Read the rest of this entry »

   Apr 02

Tình Bằng Có Chúa Dắt đưa

DL_Tình Bằng Có Chúa Dắt đưa

Read the rest of this entry »

   Apr 02

Chúa Là Ngàn Thơ_NTN

DL_Chúa Là Ngàn Thơ_NTN

Read the rest of this entry »

   Apr 02

Theo Chúa_Hoàng Hà

DL_Theo Chúa_Hoàng Hà

Read the rest of this entry »

   Mar 31

Cứu Chúa Yêu Thương_Lời MS Trần Ngọc Chánh

DL_Cứu Chúa Yêu Thương_Lời MS Trần Ngọc Chánh

Read the rest of this entry »

   Mar 31

Thiên Tình Cô đơn_Lời MS Trần Ngọc Chánh

DL_Thiên Tình Cô đơn_Lời MS Trần Ngọc Chánh

Read the rest of this entry »

   Mar 31

Tình Cha Dấu Yêu_Lời MS Trần Ngọc Chánh

DL_Tình Cha Dấu Yêu_Lời MS Trần Ngọc Chánh

Read the rest of this entry »

   Mar 31

Mừng Xuân Nguyện Cầu_Lời MS Trần Ngọc Chánh

DL_Mừng Xuân Nguyện Cầu_Lời MS Trần Ngọc Chánh

Read the rest of this entry »

   Mar 31

Gô-Gô-Tha Lưu Huyết_Lời MS Trần Ngọc Chánh

DL_Gô-Gô-Tha Lưu Huyết_Lời MS Trần Ngọc Chánh

Read the rest of this entry »

   Mar 31

Tình Chúa Cao Vời_

DL_Tình Chúa Cao Vời_

Read the rest of this entry »

   Mar 31

Tình Yêu Nào Cao Hơn_Lời MS Trần Ngọc Chánh

DL_Tình Yêu Nào Cao Hơn_Lời MS Trần Ngọc Chánh

Read the rest of this entry »

   Mar 31

Kết ước_Lời MS Trần Ngọc Chánh

DL_Kết ước_Lời MS Trần Ngọc Chánh

Read the rest of this entry »

   Mar 30

Duy Chính Ngài_Whitedove Collectionz

DL_Duy Chính Ngài_Whitedove Collectionz

Read the rest of this entry »

   Mar 27

Con Đường Thập Gía Cô Đơn_(Giọng nữ)_Nhã ca 2014

DL_Con Đường Thập Gía Cô Đơn_(Giọng nữ)_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 27

Tìm Về Bên Jesus_Whitedove PL_2014

DL_Tìm Về Bên Jesus_Whitedove PL_2014

Read the rest of this entry »

   Mar 27

Yêu Thương Thập Tự_Whitedove PL_Mar 2014

DL_Yêu Thương Thập Tự_Whitedove PL_Mar 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 26

Con Đường Thập Gía Cô Đơn_(Giọng Nam)_Nhã ca 2014

DL_Con Đường Thập Gía Cô Đơn_(Giọng Nam)_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 25

Người ơi có biết!_Nhã ca 2014

DL_Người ơi có biết!_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 25

Đêm Cô Đơn_Lâm Đằng_Nhã ca 2014

DL_Đêm Cô Đơn_Lâm Đằng_Nhã ca 2014 

Read the rest of this entry »

   Mar 19

Cuộc Đời Kẻ Mù_Kim Quang Thuận_Nhã ca 2014

DL_Cuộc Đời Kẻ Mù_Kim Quang Thuận_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 19

Về Nơi Thiên Quốc_WhiteDove PL_Jan 2014

DL_Về Nơi Thiên Quốc_WhiteDove PL_Jan 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 19

Nhìn Vào Giê-Xu_WhiteDove PL_Jan 2014

DL_Nhìn Vào Giê-Xu_WhiteDove PL_Jan 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 19

Đồi Gô-Tha Xưa_WhiteDove PL_Jan 2014

DL_Đồi Gô-Tha Xưa_WhiteDove PL_Jan 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 09

Tâm Linh Cô Đơn_o0 BL 0o_Mar 2014

DL_Tâm Linh Cô Đơn_o0 BL 0o_Mar 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 09

Hãy Đến Với Ta_o0 BL 0o Mar 2014

DL_Hãy Đến Với Ta_o0 BL 0o Mar 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 09

Đáp Lời Yêu Thương_o0 BeBiiTi0o 2014 (Giọng Nữ)

DL_Đáp Lời Yêu Thương_o0 BeBiiTi0o 2014 (Giọng Nữ)

Read the rest of this entry »

   Mar 09

Đáp Lời Yêu Thương_Thoa-vui-trong-Chua_Nhã ca 2014(Giọng nam)

DL_Đáp Lời Yêu Thương_Thoa-vui-trong-Chua_Nhã ca 2014(Giọng nam)

Read the rest of this entry »

   Mar 04

Xa Mặt Trời_o0 BL 0o_Mar 2014

DL_Xa Mặt Trời_o0 BL 0o_Mar 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 04

Con Phải Làm gì_o0 BL 0o_ Mar 2014

DL_Con Phải Làm gì_o0 BL 0o_ Mar 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 03

Dong Dinh Chúa Thêm Một Lần_Whitedove PL_Jan 2014

DL_Dong Dinh Chúa Thêm Một Lần_Whitedove PL_Jan 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 03

Mãi Cùng Con_Whitedove PL_Jan 2014

DL_Mãi Cùng Con_Whitedove PL_Jan 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 03

Chứng Nhân Tình Yêu_Whitedove PL_Jan 2014

DL_Chứng Nhân Tình Yêu_Whitedove PL_Jan 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 03

Niềm Tin đời con_Whitedove PL_Jan 2014

DL_Niềm Tin đời con_Whitedove PL_Jan 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 03

Trần Thế Chẳng Phải Quê Tôi_Kim Thuận Trương_Nhã Ca 2014

DL_Trần Thế Chẳng Phải Quê Tôi_Kim Thuận Trương_Nhã Ca 2014

Read the rest of this entry »

   Mar 03

Thương Chúa Tôi_Kim Thuận Trương_Nhã Ca 2014

DL_Thương Chúa Tôi_Kim Thuận Trương_Nhã Ca 2014

Read the rest of this entry »

   Feb 24

Jesus Họa Sĩ đời tôi_Whitedove PL_Jan 2014

DL_Jesus Họa Sĩ đời tôi_Whitedove PL_Jan 2014

Read the rest of this entry »

   Feb 24

Giê-Xu Hằng Chăn Dắt Con_o0 BL 0o_Feb 2014

DL_Giê-Xu Hằng Chăn Dắt Con_o0 BL 0o_Feb 2014

Read the rest of this entry »

   Feb 24

Khi Giê-Xu qua_o0 BL 0o_feb 2014

DL_Khi Giê-Xu qua_o0 BL 0o_feb 2014

Read the rest of this entry »

   Feb 24

Tiếng Chúa_o0 BL 0o_Feb 2014

DL_Tiếng Chúa_o0 BL 0o_Feb 2014

Read the rest of this entry »

   Feb 24

Tôn Thờ Giê-Xu_o0 BL 0o_ Feb 2014

DL_Tôn Thờ Giê-Xu_o0 BL 0o_ Feb 2014

Read the rest of this entry »

   Feb 18

Chúa Hòa Bình_o0 BL 0o 2014

DL_Chúa Hòa Bình_o0 BL 0o 2014

Read the rest of this entry »

   Feb 10

Khi Giê-xu Qua_Nhã ca 2014

DL_Khi Giê-xu Qua_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Feb 10

Thương Chúa Tôi_o0 Bl 0o 2014

DL_Thương Chúa Tôi_o0 Bl 0o 2014

Read the rest of this entry »

   Feb 10

Bởi Ta Yêu Con_o0 Bl 0o 2014

DL_Bởi Ta Yêu Con_o0 Bl 0o 2014

Read the rest of this entry »

   Feb 07

Khi Jesus Qua_Nhã ca 2014

DL_Khi Jesus Qua_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Feb 07

Ngài Bên Con_Nhã-ca 2014

DL_Ngài Bên Con_Nhã-ca 2014

Read the rest of this entry »

   Feb 05

Từ Khi Có Chúa_NTN_Nhã ca 2012

DL_Từ Khi Có Chúa_NTN_Nhã ca 2012

Read the rest of this entry »

   Jan 28

Bài Hát Mùa Xuân_NTN_Kim Quang Thuan 2014

DL_Bài Hát Mùa Xuân_NTN_Kim Quang Thuan 2014

Read the rest of this entry »

   Jan 27

Bài Ca Trong tâm_NTN_Nhã-ca 2014

DL_Bài Ca Trong tâm_NTN_Nhã-ca 2014

Read the rest of this entry »

   Jan 27

Điều Chúa Cho Con_NTN_Nhã-ca 2014

DL_Điều Chúa Cho Con_NTN_Nhã-ca 2014

Read the rest of this entry »

   Jan 27

Chúa Đến Và Cho Con Tình Yêu_NTN_Nhã-ca 2014

DL_Chúa Đến Và Cho Con Tình Yêu_NTN_Nhã-ca 2014

Read the rest of this entry »

   Jan 27

Biển Là Tình Chúa_NTN_Just pass By 2014

DL_Biển Là Tình Chúa_NTN_Just pass By 2014

Read the rest of this entry »

   Jan 24

Tận Trong Tâm Hồn_o0 BL 0o 2014

DL_Tận Trong Tâm Hồn_o0 BL 0o 2014

Read the rest of this entry »

   Jan 21

Dường Như Là Chính Ngài (Sound Nam)_NTN_Nhã Ca 2014

DL_Dường Như Là Chính Ngài (Sound Nam)_NTN_Nhã Ca 2014

Read the rest of this entry »

   Jan 21

Mừng Chào Mùa Xuân_(Giọng Nam)_Nhã Ca 2014

DL_Mừng Chào Mùa Xuân_(Giọng Nam)_Nhã Ca 2014

Read the rest of this entry »

   Jan 21

Dường Như Là Chính Ngài_NTN_Nhã Ca 2014

DL_Dường Như Là Chính Ngài_NTN_Nhã Ca 2014

Read the rest of this entry »

   Jan 21

Bài Hát Mùa Xuân_NTN_Nhã Ca 2014

DL_Bài Hát Mùa Xuân_NTN_Nhã Ca 2014

Read the rest of this entry »

   Jan 21

Dâng Trọn Tình Con_LM Lê Hòa_Nhã Ca 2014

DL_Dâng Trọn Tình Con_LM Lê Hòa_Nhã Ca 2014

Read the rest of this entry »

   Jan 21

Mừng Chào Mùa Xuân_o0 BL 0o_2014

DL_Mừng Chào Mùa Xuân_o0 BL 0o_2014

Read the rest of this entry »

   Jan 21

Lại Bên Cha_o0 BL 0o_ 2014

DL_Lại Bên Cha_o0 BL 0o_ 2014

Read the rest of this entry »

   Jan 21

Băng Gía Cuộc đời_o0 BL 0o_ 2014

DL_Băng Gía Cuộc đời_o0 BL 0o_ 2014

Read the rest of this entry »

   Jan 14

(Xuân)_Bài Hát Mùa Xuân_Nguyễn Tín Nhân_Nhã ca 2014

DL_(Xuân)_Bài Hát Mùa Xuân_Nguyễn Tín Nhân_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Dec 12

(Giáng Sinh)_Ấy, Tin Vui Cho Người – Nhã ca 2013

DL_(Giáng Sinh)_Ấy, Tin Vui Cho Người – Nhã ca 2013

Read the rest of this entry »

   Dec 09

( Giáng Sinh )_ Ngôi Hai Xuống đời (hòa tấu)_Nhã ca 2013

DL_( Giáng Sinh )_ Ngôi Hai Xuống đời (hòa tấu)_Nhã ca 2013

Read the rest of this entry »

   Dec 09

(Liên Khúc)_Jesus con trông Ngài_Này ngày hôm nay – Nhã ca 2013

DL_(Liên Khúc)_Jesus con trông Ngài_Này ngày hôm nay – Nhã ca 2013

Read the rest of this entry »

   Dec 04

(Liên Khúc)_Còn Nếu Dân Ta Hạ Mình & Tạ ơn Chúa – Nhã ca 2013

DL_(Liên Khúc)_Còn Nếu Dân Ta Hạ Mình & Tạ ơn Chúa – Nhã ca 2013

Read the rest of this entry »

   Dec 04

( Giáng Sinh )_Một Bé Thơ_Tín Nhân_Nhã ca 2013

DL_( Giáng Sinh )_Một Bé Thơ_Tín Nhân_Nhã ca 2013

Read the rest of this entry »

   Oct 26

Đấng Tha Tội con – WhiteDove PL 2013

DL_Đấng Tha Tội con – WhiteDove PL 2013

Read the rest of this entry »

   Oct 26

(Giáng Sinh)_Một Bé Thơ_One Small Child – Tín Nhân – Nhã ca 2013

DL_(Giáng Sinh)_Một Bé Thơ_One Small Child – Tín Nhân – Nhã ca 2013

Read the rest of this entry »

   Oct 18

(Giáng Sinh) Vui Mừng Giáng Sinh (Mary’s boy child) – Nhã ca 2013

DL_(Giáng Sinh) Vui Mừng Giáng Sinh (Mary’s boy child) – Nhã ca 2013

Read the rest of this entry »

   Oct 18

( Giáng Sinh ) Mary’s Boy Child Vui Mừng Giáng Sinh – Nhã ca 2013

DL_( Giáng Sinh ) Mary’s Boy Child Vui Mừng Giáng Sinh – Nhã ca 2013

Read the rest of this entry »

   Oct 18

Tiếng Chuông Vang – Whitedove PL 2013

DL_Tiếng Chuông Vang – Whitedove PL 2013

Read the rest of this entry »

   Oct 18

Chung Xây Vương Quốc Cha – Whitedove PL 2013

DL_Chung Xây Vương Quốc Cha – Whitedove PL 2013

Read the rest of this entry »

   Oct 18

Kíp Bước Trong Ý Cha – Whitedove PL 2013

DL_Kíp Bước Trong Ý Cha – Whitedove PL 2013

Read the rest of this entry »

   Oct 18

Cám ơn Cha – Thank You Lord – Whitedove PL 2013

DL_Cám ơn Cha – Thank You Lord – Whitedove PL 2013

Read the rest of this entry »

   Oct 04

Vững An – Still – White Dove

DL_Vững An – Still – White Dove

Read the rest of this entry »

   Oct 04

Đấng Chăn Hiền Lành – White Dove

DL_Đấng Chăn Hiền Lành – White Dove

Read the rest of this entry »

   Oct 04

Jesus Con Suy Tôn Ngài – White Dove

DL_Jesus Con Suy Tôn Ngài – White Dove

Read the rest of this entry »

   Oct 02

Xin Cha Xức Dầu – Kim Quang Thuận 2013

DL_Xin Cha Xức Dầu – Kim Quang Thuận 2013

Read the rest of this entry »

   Sep 28

(CD-Ân Tình Giáng Sinh)_08 Vinh Quang Thuộc Chúa – Nhã ca

DL_(CD-Ân Tình Giáng Sinh)_08 Vinh Quang Thuộc Chúa – Nhã ca

Read the rest of this entry »

   Sep 28

(CD-Ân Tình Giáng Sinh)_07 Đến Xem – Nhã ca

DL_(CD-Ân Tình Giáng Sinh)_07 Đến Xem – Nhã ca

Read the rest of this entry »

   Sep 28

(CD-Ân Tình Giáng Sinh)_06 Tình Chúa Cao Vời – Nhã ca

DL_(CD-Ân Tình Giáng Sinh)_06 Tình Chúa Cao Vời – Nhã ca

Read the rest of this entry »

   Sep 28

(CD-Ân Tình giáng Sinh)_05 Tình Thương Giáng Thế – Nhã ca

DL_(CD-Ân Tình giáng Sinh)_05 Tình Thương Giáng Thế – Nhã ca

Read the rest of this entry »

   Sep 28

(CD-Ân Tình Giáng Sinh)_04 Giáng Sinh Yêu Thương – Nhã ca

DL_(CD-Ân Tình Giáng Sinh)_04 Giáng Sinh Yêu Thương – Nhã ca

Read the rest of this entry »

   Sep 28

(CD-Ân Tình Giáng Sinh)_03 Lời Nguyện Giáng Sinh – Nhã ca

DL_(CD-Ân Tình Giáng Sinh)_03 Lời Nguyện Giáng Sinh – Nhã ca

Read the rest of this entry »

   Sep 28

(CD-Ân Tinh Giáng Sinh)_02 Noel Xứ Lạ – Nhã ca

DL_(CD-Ân Tinh Giáng Sinh)_02 Noel Xứ Lạ – Nhã ca

Read the rest of this entry »

   Sep 28

(CD-Ân Tình giáng Sinh)_01 Ân Tình giáng Sinh – Nhã ca

DL_(CD-Ân Tình giáng Sinh)_01 Ân Tình giáng Sinh – Nhã ca

Read the rest of this entry »

   Sep 28

( Giáng Sinh )_Vui Mùa Giáng Sinh – Nhã ca 2013

DL_( Giáng Sinh )_Vui Mùa Giáng Sinh – Nhã ca 2013

Read the rest of this entry »

   Sep 28

(Giáng Sinh )_Ô Noel Lại Về – Nhã ca 2013

DL_(Giáng Sinh )_Ô Noel Lại Về – Nhã ca 2013

Read the rest of this entry »

   Aug 30

( Giáng-Sinh )_Đêm Yên Lặng_Nhã ca 2013

DL_( Giáng-Sinh )_Đêm Yên Lặng_Nhã ca 2013

Read the rest of this entry »

   Aug 30

( Giáng-Sinh )_Đêm Thánh_Nhã ca 2013

DL_( Giáng-Sinh )_Đêm Thánh_Nhã ca 2013

Read the rest of this entry »

   Aug 28

( Giáng-Sinh )_Chúa Giê-xu lâm phàm – Nhã ca 2013

DL_( Giáng-Sinh )_Chúa Giê-xu lâm phàm – Nhã ca 2013

Read the rest of this entry »